MEAB Entreprenad är ett företag med sitt säte i Nordingrå i Västernorrlands län och vårt normala arbetsområde är mellan Härnösand och Örnsköldsvik i världsarvet Höga Kusten.

Vi utför de flesta förekommande arbeten inom bygg och anläggning.
Se gärna urvalet av våra bilder.


Några av våra mest förekommande entreprenadarbeten:

Pålning, stenkistor, bryggor, sjöbodar, båthus och pråmarbeten.

Auktoriserad installatör för Fann avloppssystem.
Trekammarbrunnar(kl+BTD), tvåkammarbrunnar(BDT), infiltrationsbäddar, markbäddar samt dimensionering av gemensamhetsanläggningar.

Rivning och pulverisering av betong samt rivning av ladugårdar och trähus m.m.

Bygg och planeringsarbeten, schaktning, planering, dikning och dränering.

Plintgrunder, betongplattor, kompletta sjöbodar, båthus, husgrunder,
grävning av jordvärme samt vatten- och avloppsledningar.